2009-12-09

Förlängd svanenlicens

Under oktober månad granskades vi av Miljömärkning Sverige AB. De gick igenom vårt miljöarbete och hur vi jobbar. Resultatet av granskningen är att vi fått vår Svanelicens förlängd till 2012-03-31


Aktuellt