2009-10-08

Tryck i Norrbotten

Tryck i Norrbotten är ett av norra Sveriges modernaste tidningstryckerier. Företaget trycker Norrländska socialdemokraten, Norrbottens-Kuriren, Piteå-Tidningen, Extra Luleå och Extra Boden, Haparandabladet samt en stor mängd olika legouppdrag.
Den nya tryckpressen, som togs i bruk vid årsskiftet, har en kapacitet på 45 000 tidningar per timme.
Tryck i Norrbotten har vid ett flertal tillfällen vunnit SM i fyrfärgstryck, nu senast 2009.


Aktuellt