För framtida generationer.

Vi bryr oss om miljön.

Visst är miljön viktig, vem tycker inte det? Vi på Tryck i Norr vill bidra så gott vi kan för att göra vår miljö bättre.

En viktig del för att bli bättre, tror vi, är att kunna mäta sin miljöpåverkan. Vi ingår därför i ett miljönätverk för tidningsföretag. Där sammanställs och jämförs bl.a. ett koncept av miljönyckeltal för de olika företagen. Nyckeltalen mäter miljöbelastning i förhållande till nyttomått, t.ex. omsättning och kg trycksak. Talen är framställda för att kunna mäta miljöpåverkan år från år samt mot liknande företag. Vi utför regelbundna internkontroller inom produktionen för att fånga upp ev. problem rörande både vår yttre och inre miljö och hitta nya möjligheter att förbättra dessa.

Tryck i Norr uppfyller de krav som SIS Miljömärkning ställer för att miljömärka trycksaker med Svanen.