KONTAKT & OFFERT

Vill du komma i kontakt med oss eller få en offert på ett arbete är du varmt välkommen att kontakta oss direkt!

Telefon: 0920-26 30 80
Postadress: Tryck i Norrbotten, AB, 97183 Luleå
Besöksadress: Robertsviksgatan 5

Telefon till tryckeri och prepress utanför kontorstid: 0730-710 589

Marknad

Jacob Bergström
072- 235 44 14
jacob.bergstrom@tryckinorr.se

Produktionschef

Paul Nilsson
070- 665 84 70
paul.nilsson@tryckinorr.se

Prepress

Erik Andersson
070-677 03 39
erik.andersson@tryckinorr.se

VD/Marknad

Leif Bergström
070-554 36 39
leif.bergstrom@tryckinorr.se